Štampa pozivnica

Cena uštampavanja Vašeg teksta na izabranim pozivnicama zavisi od kupljene količine

Kolicina Cena
0 - 50 komada = 700 RSD
51 - 75 komada = 850 RSD
76 - 100 komada = 1000 RSD
101 - 120 komada = 1100 RSD
121 - 150 komada = 1200 RSD
151 - 175 komada = 1350 RSD
176 - 200 komada = 1500 RSD
201 - 250 komada = 1750 RSD
251+ komada = 2000 RSD

Štampamo na svim jezicima, po potrebi tekst u više verzija i štampamo adrese na kovertama.

Uštampavanje odmah, boje i fontovi štampe po Vašoj želji!

Fontovi: